tunnel blueprints

Fehmarnbelt-tunneln mellan Tyskland och Danmark

Fehmarnbelt-tunneln, som för närvarande håller på att byggas mellan Puttgarden i Tyskland och Rødby i Danmark, är ett av de största infrastrukturprojekten i Europa och förväntas vara färdigställt år 2029. Tunneln, som också kallas för Puttgarden-tunneln, kommer att bli en viktig förbindelse mellan Skandinavien och Centrala Europa och förväntas ha en betydande inverkan på ekonomin, miljön och samhället i regionen.

Fehmarnbelt-tunneln kommer att vara cirka 18 kilometer lång och bestå av en enda tunnelrör som kan transportera både tåg, bilar och lastbilar. Tunneln kommer att byggas på en djup av cirka 40 meter under havsbotten. Restiden med tåg förväntas bli endast sju minuter och med bil kommer restiden att vara 10 minuter.

Fehmarnbelt-tunneln förväntas generera betydande ekonomiska fördelar för regionen. Den kommer att främja handel och turism mellan Tyskland och Danmark, vilket i sin tur stimulerar ekonomisk tillväxt och skapar nya sysselsättningsmöjligheter. Dessutom kommer tunneln att minska belastningen på befintlig infrastruktur och förkorta restiderna, vilket kommer att göra regionen ännu mer attraktiv för både företag och turister.

Konsekvenserna för den nuvarande färjeförbindelsen är ännu oklara, men det verkar som att den kommer att bli överflödig. Eftersom tunneln kommer att ha både en väg- och järnvägsförbindelse, kommer den att erbjuda ett bättre alternativ för både bilförare och fotgängare. Möjligen kommer godstrafiken att fortsätta via sjövägen.

Du kan även titta på webbkamerabilder från bygget av denna tunnel på denna webbplats.

Källor:

  1. Officiella webbplatsen för Fehmarnbelt-tunneln är https://femern.com/.

Färjebiljetter

De mest förmånliga biljetterna finns tillgängliga genom färjeoperatören Scandlines.

Sätt ihop din överfart. ⮞