tunnel blueprints

Fehmarnbelt-tunnelen mellem Tyskland og Danmark

Fehmarnbelt-tunnelen, som i øjeblikket bliver bygget mellem Puttgarden i Tyskland og Rødby i Danmark, er et af de største infrastrukturprojekter i Europa og forventes at være færdig i 2029. Tunnelen, også kendt som Puttgarden-tunnelen, vil danne en vigtig forbindelse mellem Skandinavien og Centraleuropa og forventes at have stor indvirkning på økonomien, miljøet og samfundet i regionen.

Fehmarnbelt-tunnelen vil have en længde på cirka 18 kilometer og vil bestå af en enkelt tunnelrør, der kan transportere både tog, biler og lastbiler. Tunnelen vil blive bygget på en dybde på cirka 40 meter under havbunden. Rejsetiden med tog vil kun være syv minutter, og med bil vil rejsetiden være 10 minutter.

Fehmarnbelt-tunnelen forventes at give betydelige økonomiske fordele for regionen. Den vil fremme handel og turisme mellem Tyskland og Danmark, hvilket vil stimulere økonomisk vækst og skabe nye beskæftigelsesmuligheder. Derudover vil tunnelen reducere presset på den eksisterende infrastruktur og forkorte rejsetiderne, hvilket vil gøre regionen endnu mere attraktiv for både virksomheder og turister.

Hvad angår de nuværende færgeforbindelser, er konsekvenserne af tunnelen endnu ikke kendt, men det ser ud til, at de vil blive overflødige. Da tunnelen både vil have en vej- og jernbaneforbindelse, vil tunnelen være det bedre alternativ for både bilister og fodpassagerer. Det er muligt, at godstransport vil fortsætte over vandet.

Se også webkameraoptagelser af byggeriet af denne tunnel på denne hjemmeside.

Kilder:

Færgebilletter

De mest fordelagtige billetter er tilgængelige gennem færgeselskabet Scandlines.

Saml din overfart. ⮞